Gian lận thi cử xảy ra, chưa lãnh đạo địa phương nào đứng lên xin lỗi

Hiện chưa thấy trưởng ban chỉ đạo thi địa phương xảy ra gian lận  đứng lên xin lỗi phụ huynh, học sinh.
Hiện chưa thấy trưởng ban chỉ đạo thi địa phương xảy ra gian lận đứng lên xin lỗi phụ huynh, học sinh.
Hiện chưa thấy trưởng ban chỉ đạo thi địa phương xảy ra gian lận đứng lên xin lỗi phụ huynh, học sinh.
Lên top