Gian lận thi cử ở Hà Giang: Chỉ một cá nhân không thể làm hàng loạt bài thi có điểm cao chót vót

Thầy Trần Trung Hiếu - giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ quan điểm về vụ việc ở Hà Giang.
Thầy Trần Trung Hiếu - giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ quan điểm về vụ việc ở Hà Giang.
Thầy Trần Trung Hiếu - giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chia sẻ quan điểm về vụ việc ở Hà Giang.