Gian lận thi cử: Nhiều Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ GDĐT bị xem xét kỷ luật

Công an làm việc với các sở GDĐT trong vụ gian lận điểm thi.
Công an làm việc với các sở GDĐT trong vụ gian lận điểm thi.
Công an làm việc với các sở GDĐT trong vụ gian lận điểm thi.
Lên top