Gian lận thi cử: Chuyên gia hiến kế loại bỏ tiêu cực trong thi trắc nghiệm

Giáo sư, Viện sĩ Ðào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội.
Giáo sư, Viện sĩ Ðào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội.
Giáo sư, Viện sĩ Ðào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên, Nhi đồng Quốc hội.
Lên top