Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Phát hiện bất thường trước khi công bố điểm thi

Công tác vận chuyển, bảo quản bài thi tại Sở GDĐT Hà Giang. Ảnh: HN
Công tác vận chuyển, bảo quản bài thi tại Sở GDĐT Hà Giang. Ảnh: HN
Công tác vận chuyển, bảo quản bài thi tại Sở GDĐT Hà Giang. Ảnh: HN