Gian lận chứng chỉ, giấy phép con hành giáo viên: Kỷ luật cán bộ liên quan

Giáo viên vùng cao khăn gói về Thái Nguyên thi chứng chỉ.
Giáo viên vùng cao khăn gói về Thái Nguyên thi chứng chỉ.
Giáo viên vùng cao khăn gói về Thái Nguyên thi chứng chỉ.
Lên top