Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình bị cách chức

Ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình.
Ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình.
Ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình.
Lên top