TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2018 - ĐIỂM ƯU TIÊN KHU VỰC:

Giảm 50%, bỏ quy định điểm sàn

Đông đảo học sinh các trường phổ thông đã tham dự ngày hội. Ảnh: ĐT
Đông đảo học sinh các trường phổ thông đã tham dự ngày hội. Ảnh: ĐT