Giải thể hay đổi mới mô hình trường chuyên?

Học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội (ảnh minh họa).  Ảnh: hải nguyễn
Học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội (ảnh minh họa). Ảnh: hải nguyễn
Học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội (ảnh minh họa). Ảnh: hải nguyễn
Lên top