Giải tán phòng giáo dục: Tán thành, làm ngay và luôn

Tinh giản bộ máy quản lý giáo dục sẽ có thêm tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Tinh giản bộ máy quản lý giáo dục sẽ có thêm tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Tinh giản bộ máy quản lý giáo dục sẽ có thêm tiền tăng lương cho giáo viên. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top