Giá sách giáo khoa tăng cao, phụ huynh lo lắng

SGK lớp 2 và lớp 6 của chương trình sách giáo khoa mới có giá tăng từ 3-4 lần so với sách giáo khoa hiện hành. ẢNh: Tô Thế
SGK lớp 2 và lớp 6 của chương trình sách giáo khoa mới có giá tăng từ 3-4 lần so với sách giáo khoa hiện hành. ẢNh: Tô Thế
SGK lớp 2 và lớp 6 của chương trình sách giáo khoa mới có giá tăng từ 3-4 lần so với sách giáo khoa hiện hành. ẢNh: Tô Thế
Lên top