Giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng để thông báo tuyển sinh

Phát hiện văn bản giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Ảnh: DHY
Phát hiện văn bản giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Ảnh: DHY
Phát hiện văn bản giả mạo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Ảnh: DHY

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top