Gia Lâm: Nhà trường khẳng định có việc giáo viên đánh học sinh lớp 1 thâm tím người