Gia Lai: Công an vào cuộc làm rõ vụ lộ đề thi môn Văn

Việc thi lại môn Văn sẽ đảm bảo kỳ thi được công bằng hơn. Ảnh TT
Việc thi lại môn Văn sẽ đảm bảo kỳ thi được công bằng hơn. Ảnh TT
Việc thi lại môn Văn sẽ đảm bảo kỳ thi được công bằng hơn. Ảnh TT
Lên top