Gia Lai: Chủ tịch tỉnh yêu cầu báo cáo 245 phòng học bỏ hoang

Nhiều phòng học tại điểm trường Tiểu học Lê Quý Đôn (huyện Mang Yang) bỏ hoang. Ảnh Đình Văn.
Nhiều phòng học tại điểm trường Tiểu học Lê Quý Đôn (huyện Mang Yang) bỏ hoang. Ảnh Đình Văn.