Gia đình học sinh tiếp tục “tố” sự dối trá của Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên