Gia đình học sinh bị bắt uống nước giặt giẻ lau: “Chúng tôi không cần bồi thường, sẽ khiếu kiện”

Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu súc miệng bằng cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng.
Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu súc miệng bằng cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng.
Cháu P.A đã bị cô giáo chủ nhiệm yêu cầu súc miệng bằng cốc nước được vắt từ giẻ lau bảng.
Lên top