Gặp "sự cố" ở đề kiểm tra học kỳ I, nhiều trường ở Vĩnh Phúc phải tổ chức thi lại

Nội dung công văn của Phòng GDĐT huyện Vĩnh Tường về tổ chức kiểm tra lại đối với mông tiếng Anh lớp 7. Ảnh: TL
Nội dung công văn của Phòng GDĐT huyện Vĩnh Tường về tổ chức kiểm tra lại đối với mông tiếng Anh lớp 7. Ảnh: TL
Nội dung công văn của Phòng GDĐT huyện Vĩnh Tường về tổ chức kiểm tra lại đối với mông tiếng Anh lớp 7. Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top