Gấp rút kiểm tra học kỳ để “chạy dịch", nhiều nơi học sinh được nghỉ hè sớm

Lên top