Gặp nam sinh đỗ cùng lúc 6 lớp chuyên trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Nguyễn Đức Hiệp (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) đỗ cùng lúc vào 6 lớp chuyên.
Nguyễn Đức Hiệp (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) đỗ cùng lúc vào 6 lớp chuyên.
Nguyễn Đức Hiệp (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) đỗ cùng lúc vào 6 lớp chuyên.
Lên top