Gập ghềnh đường đến trường của cô học trò bị bệnh Thalassemia

Yến đã phải  “chiến đấu” với căn bệnh hiểm nghèo suốt 12 năm qua. Ảnh: D.C
Yến đã phải “chiến đấu” với căn bệnh hiểm nghèo suốt 12 năm qua. Ảnh: D.C
Yến đã phải “chiến đấu” với căn bệnh hiểm nghèo suốt 12 năm qua. Ảnh: D.C
Lên top