Gắn biển các công trình trường học chào mừng Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội

Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Nguyễn Văn
Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Nguyễn Văn
Đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: Nguyễn Văn
Lên top