Gần 900.000 sĩ tử làm bài thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là một kỳ thi rất đặc biệt. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là một kỳ thi rất đặc biệt. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là một kỳ thi rất đặc biệt. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top