Gần 900.000 học sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). ảnh Hải Nguyễn.
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). ảnh Hải Nguyễn.
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019 tại điểm Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). ảnh Hải Nguyễn.
Lên top