Gần 700 học sinh Việt Nam và quốc tế tranh tài trong kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ và Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao cờ cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Trần Nga
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ và Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao cờ cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Trần Nga
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ và Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao cờ cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Trần Nga
Lên top