Gần 30 trường đại học ở TPHCM cho sinh viên tạm dừng đến trường

Hàng loạt trường đại học tại TPHCM cho sinh viên tạm dừng đến trường. Ảnh: TN
Hàng loạt trường đại học tại TPHCM cho sinh viên tạm dừng đến trường. Ảnh: TN
Hàng loạt trường đại học tại TPHCM cho sinh viên tạm dừng đến trường. Ảnh: TN
Lên top