FPT cho phép dùng tiền bitcoin: Nếu có tranh chấp, FPT và sinh viên đều không được pháp luật bảo vệ

Pháp luật hiện chưa có hành lang pháp lý trong việc sử dụng đồng tiền ảo bitcoin. (Ảnh QuickReadBuzz)
Pháp luật hiện chưa có hành lang pháp lý trong việc sử dụng đồng tiền ảo bitcoin. (Ảnh QuickReadBuzz)
Pháp luật hiện chưa có hành lang pháp lý trong việc sử dụng đồng tiền ảo bitcoin. (Ảnh QuickReadBuzz)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM