EVNCPC bảo đảm cấp điện ổn định cho 379 địa điểm thi THPT 2019

Duy tu, bảo dưỡng đường dây bảo đảm cấp điện kỳ thi THPH QG 2019. Ảnh: EVN
Duy tu, bảo dưỡng đường dây bảo đảm cấp điện kỳ thi THPH QG 2019. Ảnh: EVN
Duy tu, bảo dưỡng đường dây bảo đảm cấp điện kỳ thi THPH QG 2019. Ảnh: EVN
Lên top