Em Phạm Song Toàn và gia đình xin chuyển trường sau khi “tố” cô giáo không giảng bài

Em Phạm Song Toàn và gia đình đã có nguyện vọng muốn chuyển trường sau khi lên tiếng "tố" cô giáo lên lớp không giảng bài.
Em Phạm Song Toàn và gia đình đã có nguyện vọng muốn chuyển trường sau khi lên tiếng "tố" cô giáo lên lớp không giảng bài.
Em Phạm Song Toàn và gia đình đã có nguyện vọng muốn chuyển trường sau khi lên tiếng "tố" cô giáo lên lớp không giảng bài.
Lên top