Em Phạm Song Toàn đã phải nổi tiếng một cách bất đắc dĩ

Nữ sinh Phạm Song Toàn.
Nữ sinh Phạm Song Toàn.