Đường dây gian lận chứng chỉ: ĐH Nông lâm Thái Nguyên thừa nhận tiêu cực

Thí sinh đợi vào phòng thi chứng chỉ tại ĐH Nông lâm Thái Nguyên ngày 14.7.
Thí sinh đợi vào phòng thi chứng chỉ tại ĐH Nông lâm Thái Nguyên ngày 14.7.
Thí sinh đợi vào phòng thi chứng chỉ tại ĐH Nông lâm Thái Nguyên ngày 14.7.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top