Dưới 20 điểm muốn học ngành Luật, đăng ký vào trường nào dễ đỗ nhất?

Phụ huynh, thí sinh theo dõi các tư vấn tuyển sinh của các trường để có lựa chọn phù hợp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh, thí sinh theo dõi các tư vấn tuyển sinh của các trường để có lựa chọn phù hợp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh, thí sinh theo dõi các tư vấn tuyển sinh của các trường để có lựa chọn phù hợp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top