Được tự chủ đại học: Vừa làm, vừa run!

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top