Đưa máy sát khuẩn tự động “made by sinh viên” vào phục vụ bệnh viện

Bệnh viện Đà Nẵng đưa máy sát khuẩn tự động “made by sinh viên” vào phục vụ người dân và nhân viên y tế trong mùa dịch.
Bệnh viện Đà Nẵng đưa máy sát khuẩn tự động “made by sinh viên” vào phục vụ người dân và nhân viên y tế trong mùa dịch.
Bệnh viện Đà Nẵng đưa máy sát khuẩn tự động “made by sinh viên” vào phục vụ người dân và nhân viên y tế trong mùa dịch.
Lên top