Đưa giáo dục sinh sản vào dạy từ lớp 4: Có vẽ đường cho hươu chạy?

Giờ dạy về việc chống xâm hại tình dục ở một trường THCS. Các em đang học cách thoát ra khỏi vòng tay người lạ. Ảnh: Nguyễn Thảo.
Giờ dạy về việc chống xâm hại tình dục ở một trường THCS. Các em đang học cách thoát ra khỏi vòng tay người lạ. Ảnh: Nguyễn Thảo.