Đưa đề thi tốt nghiệp THPT ra Côn Đảo bằng chuyến bay thương mại

Năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đưa đề thi ra Côn Đảo bằng máy báy. Ảnh: Long Bạch
Năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đưa đề thi ra Côn Đảo bằng máy báy. Ảnh: Long Bạch
Năm 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đưa đề thi ra Côn Đảo bằng máy báy. Ảnh: Long Bạch
Lên top