Đưa dạy thêm thành ngành nghề kinh doanh, người trong cuộc nói gì?

Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) chia sẻ những quan điểm liên quan đến việc dạy thêm, học thêm hiện nay. Ảnh: NVCC.
Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) chia sẻ những quan điểm liên quan đến việc dạy thêm, học thêm hiện nay. Ảnh: NVCC.
Thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) chia sẻ những quan điểm liên quan đến việc dạy thêm, học thêm hiện nay. Ảnh: NVCC.
Lên top