Đưa dạy học trực tuyến vào trường phổ thông: Lo ngại mỗi nơi một kiểu

3 hình thức dạy học trực tuyến dự kiến được áp dụng trong trường phổ thông từ năm học mới. Đồ họa: Văn Thắng
3 hình thức dạy học trực tuyến dự kiến được áp dụng trong trường phổ thông từ năm học mới. Đồ họa: Văn Thắng
3 hình thức dạy học trực tuyến dự kiến được áp dụng trong trường phổ thông từ năm học mới. Đồ họa: Văn Thắng
Lên top