Đủ tiêu chuẩn, giáo viên vẫn lo khó được thăng hạng, nâng lương

Giáo viên mong chờ các quy định về thăng hạng, tăng lương sẽ "dễ thở" hơn. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Giáo viên mong chờ các quy định về thăng hạng, tăng lương sẽ "dễ thở" hơn. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Giáo viên mong chờ các quy định về thăng hạng, tăng lương sẽ "dễ thở" hơn. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top