Dự thảo Thông tư về chọn sách giáo khoa mới vừa được ban hành quy định gì?

Mỗi trường thành lập một hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa mới. Ảnh: Huyên Nguyễn
Mỗi trường thành lập một hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa mới. Ảnh: Huyên Nguyễn
Mỗi trường thành lập một hội đồng để lựa chọn sách giáo khoa mới. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top