Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục: Phạt tiền chỉ là biện pháp “cắt ngọn”!

Giờ lên lớp của giáo viên và học sinh tại một trường THCS ở Hà Nội.
Giờ lên lớp của giáo viên và học sinh tại một trường THCS ở Hà Nội.
Giờ lên lớp của giáo viên và học sinh tại một trường THCS ở Hà Nội.
Lên top