Dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi: Đổi mới những gì?

Dự thảo có sự thay đổi nhiều nội dung mang tính đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những “nút thắt” cản trở giáo dục đại học phát triển. Ảnh: HN
Dự thảo có sự thay đổi nhiều nội dung mang tính đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những “nút thắt” cản trở giáo dục đại học phát triển. Ảnh: HN
Dự thảo có sự thay đổi nhiều nội dung mang tính đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những “nút thắt” cản trở giáo dục đại học phát triển. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top