Đủ kiểu "phá rào" đón học sinh tới lớp tại Hà Nội

Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole  (Sóc Sơn, Hà Nội)  "phá rào" đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Tường Vân.
Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) "phá rào" đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Tường Vân.
Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole (Sóc Sơn, Hà Nội) "phá rào" đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Tường Vân.
Lên top