Dự kiến dạy học trực tuyến sẽ áp dụng trong trường phổ thông từ năm học tới

Ông Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Ông Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Ông Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Lên top