Dự kiến công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 ở Đà Nẵng

Các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn Đà Nẵng vừa qua. ảnh: H.Vinh
Các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn Đà Nẵng vừa qua. ảnh: H.Vinh
Các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn Đà Nẵng vừa qua. ảnh: H.Vinh
Lên top