Du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng liên tiếp 16 năm

Trong năm học 2016-2017, Việt Nam có hơn  22.000 du học  sinh tại Mỹ  - Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ
Trong năm học 2016-2017, Việt Nam có hơn 22.000 du học sinh tại Mỹ - Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ
Trong năm học 2016-2017, Việt Nam có hơn 22.000 du học sinh tại Mỹ - Ảnh: Lãnh sự quán Mỹ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top