Du học sinh về nước phải "ngủ ngày, cày đêm" để học online

Nguyễn Trọng Định - sinh viên năm 3, Đại học Dayton (Mỹ) cho rằng trái múi giờ là khó khăn lớn nhất với du học sinh khi học online. Ảnh: NVCC
Nguyễn Trọng Định - sinh viên năm 3, Đại học Dayton (Mỹ) cho rằng trái múi giờ là khó khăn lớn nhất với du học sinh khi học online. Ảnh: NVCC
Nguyễn Trọng Định - sinh viên năm 3, Đại học Dayton (Mỹ) cho rằng trái múi giờ là khó khăn lớn nhất với du học sinh khi học online. Ảnh: NVCC
Lên top