Dù giáo sư “đạo văn” hay “bị đạo văn” thì cũng là một hình ảnh xấu

Cần làm sáng tỏ nghi án đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn để lấy lại uy tín cho các nhà khoa học.
Cần làm sáng tỏ nghi án đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn để lấy lại uy tín cho các nhà khoa học.
Cần làm sáng tỏ nghi án đạo văn của GS Nguyễn Đức Tồn để lấy lại uy tín cho các nhà khoa học.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top