Dự báo ngành có điểm chuẩn cao vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tất cả các ngành có điểm trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ đều có điểm từ 8,0 trở lên. Ảnh: NT
Tất cả các ngành có điểm trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ đều có điểm từ 8,0 trở lên. Ảnh: NT
Tất cả các ngành có điểm trúng tuyển bằng hình thức xét học bạ đều có điểm từ 8,0 trở lên. Ảnh: NT
Lên top