Dự báo điểm chuẩn 2020 vào các trường Đại học Y Dược phía Nam

Dưới 23 điểm, thí sinh khó có cơ hội đỗ vào các trường đào tạo khối ngành Y Dược top trên bởi điểm chuẩn được dự kiến sẽ tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Dưới 23 điểm, thí sinh khó có cơ hội đỗ vào các trường đào tạo khối ngành Y Dược top trên bởi điểm chuẩn được dự kiến sẽ tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Dưới 23 điểm, thí sinh khó có cơ hội đỗ vào các trường đào tạo khối ngành Y Dược top trên bởi điểm chuẩn được dự kiến sẽ tăng cao. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top